Rzetelna i co najważniejsze niezależna wycena inwestycji, jeszcze na etapie jej planowania, pozwala w dużej mierze wyeliminować wszelkie nieporozumienia-konflikty pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą (lub Bankiem) a także ograniczy do minimum niepotrzebny stres związany z niedoszacowaniem zasobów finansowych.

Dlaczego tu jesteś? BO NAS POTRZEBUJESZ!

Istnieją setki powodów, dla których warto skorzystać z naszych usług.

Oto wybrane z nich:

Prowadzisz działalność gospodarczą bądź reprezentujesz daną firmę ♦ nie masz pewności czy Twój kosztorys jest zgodny z dokumentacją projektową ♦ posiadasz wdrożony System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 i potrzebujesz do każdej inwestycji Kosztorys Ofertowy ♦ chcesz znać cenę swojego projektu ♦ chcesz wiedzieć jak bardzo Twoja inwestycja się opłaca ♦ chcesz znać realny koszt wykonania zadania ♦ Twój Klient wymaga od Ciebie kosztorysu ♦ chcesz wziąć udział w przetargu lub chcesz przetarg rozpisać ♦ chcesz mieć porównanie z firmą niezależną ♦ potrzebujesz przedstawić kosztorys powykonawczy ♦ masz gotowy kosztorys przed sobą a pozycje nijak nie odzwierciedlają nakładu prac jakie musisz ponieść w przypadku danej inwestycji ♦ na podstawie otrzymanego kosztorysu chcesz móc przedstawić swoją stawkę roboczogodziny?

Jesteś tzw. osobą prywatną ♦ posiadasz kosztorys firmy projektowej i nie masz pewności co do jego poprawności ♦ wycena wydaje Ci się zaniżona bądź zawyżona ♦ w Twoim kosztorysie brakuje kilku pozycji ♦ Twój kosztorys jest jedynie w wersji papierowej a Ty chcesz mieć możliwość dokonywania w nim na bieżąco zmian ♦ chcesz wykorzystać inne materiały w swoim projekcie ♦ zastanawiasz się na czym zaoszczędzisz a do czego dodatkowo dołożysz ♦ chcesz porównać różne warianty, różnych dostawców bądź wykonawców ♦ potrzebujesz podzielić kosztorys całego projektu na poszczególne etapy ♦ przedmiar robót chcesz uzupełnić o zaproponowane Ci ceny robót, materiałów i sprzętu ♦ Twój bank (kredytodawca) wymaga od Ciebie kosztorysu? Nie stać Cię na błędy popełnione na tym etapie inwestycji!

Jesteś pracodawcą bądź wykładowcą ♦ chcesz nauczyć swoich podopiecznych jak na bazie sterty papierów mogą policzyć koszt wykonania inwestycji zawartej w temacie na pierwszej stronie tejże sterty ♦ chcesz wykształcić w swojej firmie specjalistów ds. kosztorysowania ♦ chcesz ich nauczyć jak przelewać swoją wiedzę na papier dzięki specjalnie stworzonemu oprogramowaniu ♦ nie masz pewności czy Twoje kosztorysy odpowiadają ustanowionym wymogom  ♦ prowadzisz zajęcia i chcesz przekazać swoim słuchaczom wiedzę praktyczną?

Co jesteśmy w stanie Ci zaproponować? Siebie! Naszą wiedzę, doświadczenie i czas.

8 ZAKRESÓW TEMATYCZNYCH :

PROFESJONALNA WYCENA INWESTYCJI

Podstawowym zakresem naszej działalności są:

·Przedmiar / obmiar robót*
·Kosztorys** inwestorski - ofertowy
·Kosztorys** uproszczony / szczegółowy
·Kosztorys** powykonawczy
·Kosztorys** budowlany dla banku
·Kalkulacje** rzeczowo-finansowe

* Opis robót wykonujemy w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych.
** Wycenę inwestycji opieramy o aktualne ceny SEKOCENBUD (min., śr., maks.) oraz o ceny (materiałów, urządzeń, sprzętu) pozyskanych przez nas ofert.

HARMONOGRAMOWANIE

Harmonogram budowy to podstawa każdej inwestycji. Bez niego „ani rusz”. Jeżeli Klient chce mieć pewność, iż budowa skończy się o czasie proponujemy stworzenie harmonogramu. Dzięki niemu Kierownik Budowy czy Wykonawca będzie zobowiązany do oddania inwestycji w terminie. Jako zespół możemy zapewnić nadzór nad:

·harmonogramem robót
·harmonogramem kosztów
·harmonogramem płatności

Opis robót sporządzamy w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych, robót opracowanych na podstawie dokumentacji projektowej lub jednostek obmiarowych opracowanych po wykonaniu robót na podstawie książki obmiaru.

CYFRYZACJA DOSTARCZONYCH KALKULACJI

Wersja jak i format dostarczanego nam kosztorysu jest bez znaczenia. Klient dostarcza nam kosztorys papierowy lub w postaci zdjęcia czy pliku pdf a w zamian otrzymuje w pełni edytowalny dokument. Jedynym warunkiem jest czytelność dostarczonego dokumentu na akceptowalnym poziomie.

 

RZETELNA OCENA DOSTARCZONEJ WYCENY

Na bazie istniejącego kosztorysu oceniamy zgodność wyceny z dokumentacją projektową, jej dopasowanie do wymogów Klienta oraz stopień optymalizacji kosztów. Na podstawie rzetelnej oceny wystawiamy naszą opinię i w razie konieczności przedstawiamy możliwe do wykonania zmiany.

AKCJE OFERTOWE

Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu możemy zapewnić merytoryczny nadzór jak i fizyczną realizację akcji ofertowych. Na bazie projektu bądź wytycznych możemy stworzyć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz na podstawie dostarczonej SIWZ możemy przygotować ofertę. Zgodnie z wymogami systemu ISO 9001:2008 zapewniamy pełen zakres wymaganych usług. Ponadto analizujemy dokumentację projektową lub opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonania robót. Ustalamy i uzgadniamy dane techniczne, technologiczne, organizacyjne nieokreślone w dokumentacji projektowej, a mające wpływ na wysokość ponoszonych kosztów przy realizacji robót.

AKTUALIZACJA, PORÓWNANIE ISTNIEJĄCEGO KOSZTORYSU

Wprowadzamy wybrane, wcześniej zdefiniowane przez Klienta zmiany w istniejącym – dostarczonym kosztorysie. Na życzenie Klienta przeprowadzana jest analiza przypadku. W ten sposób możliwymi do uzyskania są kosztorysy porównawcze. Klient ma pogląd na zmiany ceny końcowej swojej inwestycji w stosunku do zmian cen cząstkowych pozycji (tj.: koszt roboczogodziny, koszt materiałów, koszt sprzętu). We współpracy z Kierownikiem Budowy możliwe jest także porównanie różnych technologii budowy. Technologia budowy jest silnie skorelowana z czasem realizacji inwestycji oraz co za tym idzie jej kosztem.

NADZÓR NAD INWESTYCJĄ

Jesteśmy w stanie objąć nadzorem Inwestycję już od momentu jej planowania, aż do momentu wystawienia/opłacenia końcowej faktury. Oferujemy komplet naszych usług od momentu zapytania ofertowego, kontakt z klientem czy dostawcami, poprzez wycenę, podpisanie umowy, zamówienie podzespołów, nadzór nad montażem oraz uruchomieniem, aż do momentu przekazania/odbioru inwestycji. Pomagamy również w przygotowaniu umów na roboty budowlane szczególnie w zakresie ustalania wynagrodzeń.

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia z przygotowywania ofert wg. standardów systemu ISO 9001:2008 (czytanie SIWZ, posługiwanie się projektem, nadzór nad dokumentacją, kosztorysowanie, prowadzenie zapytań), zapewniamy materiały dydaktyczne oraz certyfikaty ze szkolenia.
Szkolimy z obsługi oraz zapewniamy pomoc merytoryczną w zakresie użytkowania programu do kosztorysowania NORMA (Proffesional, Expert)
Pomagamy w instalacji oprogramowania NORMA na komputerze Klienta

PRODUCENCI, NA PODSTAWIE KTÓRYCH KOSZTORYSUJEMY PRZEMYSŁ.

Producenci_kosztorys.info

Nasze statystyki na dzień 31.12.2015

KLIENCI
143
KOSZTORYSY
293
HARMONOGRAMY
29
PRZETARGI
13
Ilość kosztorysów dla przemysłu :
76%
Ilość przetargów zakończonych sukcesem :
75%
Ilość zleceń wykonanych przed założonym czasem :
95%
Ilość kalkulacji zgodnych z ceną powykonawczą (różnica w cenach mniejsza niż 2%)
98%